CatÓleg de procediments. Comunitat universitÓria


TRÀMIT COL·LECTIU
FITXA DEL PROCÉS
TRAMITACIÓ
Presentació de candidatures a les eleccions al Claustre universitari Comunitat universitària pdf tramitar
Certificat acadèmic personal
Estudiants
Fitxa en PDF Tramitar
Certificat de docència PDI

Fitxa en pdf

tramitar

Sol·licitud ajuts COFRE (Modalitat A) PDI
Fitxa en PDF Tramitar
Servei de préstec d'equipament audiovisual
PDI i estudiants
pdf
Tramitar
Servei de préstec d'ordinadors portàtils
Estudiants
Pdf
Tramitar
Dret d'accés a la informació pública Comunitat universitària - Ciutadans i persones jurídiques

pdf

tramitar

Suggeriments i queixes 

Comunitat universitària- Ciutadans i persones jurídiques 

pdf

tramitar