TRÀMIT COL·LECTIU FITXA DEL PROCÉS TRAMITACIÓ
Presentació de candidatures a les eleccions al Claustre universitari Comunitat universitària PDF Tramitar
Certificat acadèmic personal Estudiants PDF Tramitar
Certificat de docència PDI PDF Tramitar
Certificat de càrrecs acadèmics PDI PDF Tramitar
Sol·licitud ajuts COFRE (Modalitat A) PDI PDF Tramitar
Participació en concursos de PDI PDI PDF Tramitar
Servei de préstec d'equipament audiovisual PDI i estudiants PDF Tramitar
Servei de préstec d'ordinadors portàtils Estudiants PDF Tramitar
Dret d'accés a la informació pública Comunitat universitària - Ciutadans i persones jurídiques PDF Tramitar
Suggeriments i queixes  Comunitat universitària - Ciutadans i persones jurídiques PDF Tramitar
Presentació instància general Comunitat universitària-Ciutadans i persones jurídiques PDF Tramitar
Presentació de la sol·licitud d'admissió 
a les convocatòries de selecció per l'accés a les escales de personal funcionari 
Comunitat universitària - Ciutadans PDF Tramitar