En ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

 

Primer. Crear el càrrec de comissionat per a la Recerca en Innovació Educativa.

Segon. Atribuir les competències i funcions següents al càrrec comissionat per a la Recerca en Innovació Educativa:

  • La creació del centre per a la recerca educativa.
  • L’establiment dels indicadors científics d'EDvolució.
  • L’anàlisi i implementació de les dades docents i elaboració de les propostes de millora.

 

Oriol Amat Salas

Rector

 

Barcelona, 31 de maig del 2021