En ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

 

Primer. Crear el càrrec de delegat de Transferència de Coneixement en Ciències Socials i Humanitats.

Segon. Atribuir al càrrec de delegat de Transferència de Coneixement en Ciències Socials i Humanitats les competències i funcions següents:

  • El suport a la política de transferència del coneixement, les iniciatives d’emprenedoria i innovació i la col·laboració público-privada en l’àmbit de les Ciències Socials i Humanitats.

 

Oriol Amat i Salas

Rector

 

Barcelona, 1 de setembre del 2021