En ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

 

Atribuir les competències i funcions següents al càrrec de delegat per al projecte educatiu d’EUTOPIA:

  • La coordinació amb el comissionat per al projecte EUTOPIA.
  • La coordinació i suport dels learning communities del WP2 EUTOPIA.
  • L’harmonització dels learning communities  amb el  model Edvolució.

 

Oriol Amat Salas

Rector

 

Barcelona, 31 de maig del 2021