En ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

 

Primer. Crear el càrrec de delegat per a la implementació dels estudis de Medicina.

Segon. Atribuir les competències i funcions següents al càrrec de delegat dels estudis de Medicina:

  • L’impuls i seguiment de procés de desplegament del pla d’estudis de Medicina.
  • L’impuls i coordinació del procés de creació de les estructures institucionals necessàries derivades de la posada en marxa dels nous estudis de Medicina.
  • L’assessorament en matèria de necessitats docents i de professorat en el marc del grau de Medicina.
  • L’assessorament i participació en les reunions de la Comissió Mixta prevista al Conveni sanitari UPF-PSMAR-Departament de Salut.

 

Oriol Amat i Salas

Rector

 

Barcelona, 31 de maig del 2021