En ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

 

Primer. Crear el càrrec de comissionat de Política Científica.

Segon. Atribuir les competències i funcions següents al càrrec de comissionat de Política Científica.

  • L’anàlisi per a la implementació de la política científica
  • L’assessorament en matèria de recerca
  • La col·laboració amb el comissionat del Parc de Recerca UPF

 

Oriol Amat Salas

Rector

 

Barcelona, 31 de maig del 2021