En ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

 

Primer. Crear el càrrec de comissionat per al Benestar Planetari.

Segon. Atribuir les competències i funcions següents al càrrec de comissionat per al Benestar Planetari.

  • La promoció del projecte de Benestar Planetari a la docència i la recerca.
  • La definició del futur edifici UPF al Mercat del Peix.
  • L'encaix de Benestar Planetari en les polítiques institucionals de sostenibilitat.

 

Oriol Amat Salas

Rector

 

Barcelona, 31 de maig del 2021