En ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

 

Primer. Crear el càrrec de comissionat per al projecte EUTOPIA.

Segon. Atribuir les competències i funcions següents al càrrec de comissionat per al projecte Eutopia:

  • L’organització i seguiment dels treballs dels diferents Work Packages de EUTOPIA.
  • La coordinació de l'equip d’EUTOPIA UPF.
  • La coordinació amb la Secretaria General d’EUTOPIA.
  • La coordinació de l'organització i difusió de les activitats d’EUTOPIA al campus.
  • La coordinació amb la delegada del rector per al projecte educatiu d'EUTOPIA.

 

Oriol Amat Salas

Rector

 

Barcelona, 31 de maig del 2021