En ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

 

Primer. Crear el càrrec de comissionat per a la Barcelona School of Management (BSM) i per a l’estratègia de la UPF.

Segon. Atribuir les competències i funcions següents al càrrec de comissionat per a la Barcelona School of Management (BSM) i per a l’Estratègia de la UPF:

  • La col·laboració entre la UPF i la Barcelona School of Management (BSM)
  • L’assessorament en l’estratègia del Grup UPF
  • L’anàlisi de les polítiques d’adscripció, especialment dels centres d’ensenyament superior

 

Oriol Amat Salas

Rector

 

Barcelona, 31 de maig del 2021