Curs d'implantació: 2008-2009

  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 23 de juliol del 2014)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008)

 

Pendent de Publicació al BOE

 

Memòria de verificació_Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis_6

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 23 de juliol del 2014, que modifica l'acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Aacdèmica de 3 de març del 2009, 24 de febrer del 2010. 17 de gener del 2012, i 17 de juliol del 2013.

Entrada en vigor: curs 2014-2015

 

Memòria de verificació_Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis_5

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Aacdèmica de 3 de març del 2009, 24 de febrer del 2010, i 17 de gener del 2012.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació_Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis_4

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Aacdèmica de 3 de març del 2009 i de 24 de febrer del 2010.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació_Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis_3

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010 que modifica l'acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009, que modifica l'acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008.

Entrada en vigor: curs 2010-2011

 

Memòria de verificació_Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis_2

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009, que modifica l'acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008.

Entrada en vigor: curs 2009-2010

 

Memòria de verificació_Màster en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis_1

Acords: Acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008, verificat positivament per resolució de 30 de juny del 2009 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2008-2009