En ús de les competències que m'atorga l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

 

Primer. Crear el càrrec de comissionat del Projecte EDvolució.

Segon. Atribuir les competències i funcions següents al càrrec de comissionat del Projecte Edvolució:

  • La contribució a la implementació del projecte EDvolució.
  • La coordinació dels programes transverals.
  • La supervisió acadèmica de les activitats i programes del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (Center for Learning Innovation and Knowledge) – CLIK.

 

Oriol Amat Salas

Rector

 

Barcelona, 31 de maig del 2021