Visor de contenido web Visor de contenido web

Atesa la situació d’excepcionalitat derivada de la publicació del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,

Atès que aquesta situació està comportant l’aplicació generalitzada del teletreball en l’execució de les tasques administratives de la Universitat i, específicament pel que fa a l’àmbit objectiu d’aquesta delegació, en aquelles que fan referència a la gestió dels pagaments de la institució,

Atès que si els pagaments passen a ser efectuats en línia amb autenticació a destí mitjançant un model de criptosignatura aquesta operativa podrà ser executada amb més eficàcia i de forma més eficient,

En ús que m’atorga l’article 55.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

 

HE RESOLT:

Article 1

Delegar en el gerent, en el vicegerent de recursos econòmics, contractació i patrimoni i en  el cap del servei de pressupostos i finances les competències relatives a la signatura o autorització de forma telemàtica de transferències bancàries, xecs o qualsevol altre mitjà de pagament corresponents a les despeses de personal o a les de qualsevol altre capítol pressupostari.

 

Article 2

Aquesta delegació tindrà efectes mentre duri la situació d’excepcionalitat derivada de la publicació del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 23 de març del 2020