Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord del Consell de Govern de 16 d'octubre del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011 )
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008)

 

BOE núm. 311, de 26 de desembre del 2016           

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Disseny-Industrial_4)

Acords: Acord del Consell de Govern de 16 d'octubre del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març i 15 d'abril del 2011.

Entrada en vigor: curs 2014-2015

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria__Disseny_Industrial_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008  il'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Disseny_Industrial_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.         

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Dinsseny_Industrial_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, verificat positivament per resolució del Consell d'Universitats de 22 de maig del 2009.   

Entrada en vigor: curs 2009-2010