Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 5 de febrer del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2008)

 

BOE núm. 311, de 26 de desembre del 2016                                                            

 

Memòria de verificació (Grau_International_Business_Economics_5)

Acords:  Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2008 i els acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009 i d'11 de juliol del 2012 i de 5 de febrer del 2013.

Entrada en vigor: curs 2013-2014 

 

Memòria de verificació (Grau_International_Business_Economics_4)

Acords:  Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 5 de febrer del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2008 i els acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009 i d'11 de juliol del 2012. 

Entrada en vigor: curs 2013-2014 

 

Memòria de verificació (Grau_International_Business_Economics_3)

Acords:  Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009.   

Entrada en vigor: curs 2012-2013   

 

Memòria de verificació (Grau_International_Business_Economics_2)

Acords:  Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009, que modifica l'acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2008.   

Entrada en vigor: curs 2010-2011   

 

Memòria de verificació (Grau_International_Business_Economics_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2008, verificat positivament per resolució de 30 de juliol del 2009 del Consell d'Universitats.        

Entrada en vigor: curs 2009-2010