Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2008)

 

BOE núm. 135, de 7 de juny del 2017

 

 

Memòria de verificació (Grau_Negocis i Màrqueting Internacionals_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

 

Memòria de verificació (Grau_Negocis i Màrqueting Internacionals_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2008.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

 

Memòria de verificació (Grau_Negocis i Màrqueting Internacionals_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 8 de juliol del 2008, verificat positivament per resolució de data 17 de juliol del 2009 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2009-2010