Relaciˇ de segells electr˛nics utilitzats per la Universitat Pompeu Fabra

Actuacions automatizades de la Universitat Pompeu Fabra

  • Identificador clau: ‎1578 d0 b1 1d 1b d7 4e 83 ed 33 fa 32 03 47 cd 1e 54 79 d9 f6
  • Emet el certificat: CN = EC-SectorPublic OU = Serveis Públics de Certificació O = CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA C = ES
  • Identificació del segell: CN = Actuacions automatitzades de la Universitat Pompeu Fabra SERIALNUMBER = Q5850017D G = José Luís SN = Martí Màrmol OU = Secretaria General OU = Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio
  • OU = Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig O = Universitat Pompeu Fabra C = ES
  • Inici i final del període de validesa del certificat: ‎dimarts, 7‎ de ‎març‎ de ‎2017 16:50:00 - divendres, 6‎ de ‎març de ‎2020 16:50:00
  • Límits d'us del certificat: signatura digital, sense repudi, xifrat de clau, xifrat de dades(f0)
  • Empremta digital del certificat: ‎8d 1e 9a cf 83 1f c8 83 6e 1f d5 c6 c7 65 17 05 79 81 7d 14