Les factures electròniques tenen la mateixa validesa legal que les factures en paper, a efectes tributaris. Des de l'any 2003 hi ha un entorn legal i fiscal preparat per enviar i rebre factures electròniques a Espanya i a la resta d'Europa. En l'àmbit comunitari, dues directives europees estableixen el marc comunitari per a la signatura electrònica i simplifiquen i modernitzen les condicions imposades a la facturació en relació amb l'IVA. En l'àmbit nacional, cada país de la Unió Europea ha establert els mecanismes normatius necessaris per poder treballar amb la facturació electrònica. A Espanya, és el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre.