Acord de la Junta de Govern d'1 de juny de 1995

Els estudiants de tercer cicle disposaran per als cursos, seminaris o treballs de recerca de què es compongui el programa de doctorat d'una única convocatòria per curs acadèmic.

Segons es correspongui amb la impartició de la docència, l'avaluació tindrà lloc trimestralment dins del període d'exàmens (ordinari o extraordinari) assenyalat pel calendari acadèmic dels estudis de primer i segon cicle.

Tan sols per als treballs de recerca matriculats a partir del segon any del programa de doctorat l'avaluació podrà ajornar-se fins al termini corresponent al primer trimestre del curs acadèmic següent.

Aquesta normativa serà d'aplicació a partir del curs 1995-96 per als estudiants que inicien per primer cop un programa de doctorat a la Universitat Pompeu Fabra.