Acord de la Junta de Govern de 19 de juny de 1996

A proposta de la Comissió de Doctorat i Tercer Cicle, s'acorda declarar lectius els mesos de juliol i setembre a efectes dels estudis de tercer cicle.