Acord de la Junta de Govern de 20 de març del 2002

A proposta de la Junta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials s'aproven les normes d'admissió en el programa de segona llicenciatura en Economia i Administració i Direcció d'Empreses:

1. Els estudiants que vulguin optar al programa de segona llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses o en Economia han d'haver cursat, en el seu primer estudi, l'opció més específica d'aquest estudi, és a dir, els estudiants de la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses han de cursar l'opció Gestió i Administració i els estudiants de la llicenciatura en Economia han de cursar l'opció Economia.

2. Un cop admesos, si escau, al programa de segona llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses i en Economia, els estudiants han de cursar en aquesta segona llicenciatura, l'opció més específica d'aquest estudi, és a dir, els llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses que siguin admesos a la llicenciatura en Economia han de cursar l'opció Economia; els llicenciats en Economia que siguin admesos a la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses han de cursar l'opció Gestió i Administració.

3. Aquestes normes entraran en vigor per a l'accés i matriculació del curs 2004-05.