A continuació es publiquen les memòries de verificació dels màsters universitaris impartits per la UPF i els seus centres docents d'ensenyament superior adscrits i altres centres que inclouen els plans d'estudis i les successives modificacions.

Aquests plans d'estudis podrien no incloure les modificacions pendents d'inserció una vegada verificades pel Consell d'Universitats.

Departaments

 • Departament de Medicina i Ciències de la Vida
 • Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Departament de Comunicació
 • Departament de Dret
 • Departament d'Economia i Empresa
 • Departament d'Humanitats
 • Departament d'Enginyeria
 • Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Centres docents d'ensenyament superior adscrits

 • ELISAVA Escola Superior de Disseny
 • Escola Superior de Ciències de la Salut
 • Escola Superior de Comerç Internacional
 • Escola Superior d'Infermeria del Mar
 • Escola Universitària del Maresme
 

 

Departaments

Departament de Medicina i Ciències de la Vida

Departament de Ciències Polítiques i Socials

Departament de Comunicació

Departament de Dret

Departament d'Economia i Empresa

 • Màster de Recerca en Economia, Finances i Empresa

Departament d'Humanitats

Departament d'Enginyeria

 • Màster en Cervell i Cognició
 • Màster Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius
 • Màster en Sistemes Cognitius i Meda Interactius
 • Màster en Sistemes Intel·ligents Interactius
 • Màster en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals
 • Màster en Tecnologies del So i de la Música
 • Màster en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

 • Màster en Estudis de Traducció
 • Màster en Estudis de Traducció: Estratègies i Procediments
 • Màster en Lingüística i Aplicacions Tecnològiques
 • Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada
 • Màster en Traducció i Ciències del Llenguatge
 
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació professional i Ensenyament d'Idiomes