Curs d'implantació: 2013-2014

  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 7 de novembre del 2012)

 

Pendent de publicació al BOE

 

Memòria de verificació (Màster_Comunicació Social_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'Acord del Consell de Govern de 7 de novembre del 2012.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Màster_Comunicació Social_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 7 de novembre del 2012, verificat positivament per resolució de 9 de maig del 2013 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2013-2014