Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 27 de març del 2015)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 22 de maig del 2014)
  • Pla d'estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012)
  • Pla d'estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)
  • Pla d'estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2008)

 

BOE núm. 135, de 7 de juny del 2017

 

Memòria de verificació (Màster_Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat_6)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 27 de març del 2015, que modifica l'Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2008, i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011, 17 de gener i 11 de juliol del 2012, i de 22 de maig del 2014.

Entrada en vigor: curs 2015-2016

 

Memòria de verificació (Màster_Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 22 de maig del 2014, que modifica l'Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011, i 17 de gener i 11 de juliol del 2012.

Entrada en vigor: curs 2014-2015

 

Memòria de verificació (Màster_Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012, que modifica l'Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011 i 17 de gener del 2012.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Màster_Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012, que modifica l'Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2008 i l'Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Màster_Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011, que modifica l'Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2008.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Màster_Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2008, verificat positivament per resolució de 21 de novembre del 2010 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2012-2013