Curs d'implantació: 2010-2011

  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 22 de maig del 2014)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 11 de juliol del 2012)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 27 de gener del 2010)

 

BOE núm. 135, de 7 de juny del 2017
 
Memòria de verificació (Màster_Filosofia Política_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de22 de maig del 2014, que modifica l'acord del Consell de Govern de 27 de gener del 2010 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011, d'11 de juliol del 2012 i de17 de juliol del 2013.

Entrada en vigor: curs 2014-2015

 

Memòria de verificació (Màster_Filosofia Política_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 27 de gener del 2010 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011 i d'11 de juliol del 2012.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Màster_Filosofia Política_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 27 de gener del 2010 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Màster_Filosofia Política_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 27 de gener del 2010.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Màster_Filosofia Política_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 27 de gener del 2010, verificat positivament per resolució de 10 d'agost del 2010 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2010-2011