Acord de la Comissió Gestora de 15 de juliol de 1992

Els estudiants de primer curs o els del primer any del segon cicle (per a aquells estudis estructurats només en segon cicle) hauran de matricular-se de la totalitat de les assignatures o de la càrega lectiva corresponent al primer curs o al primer any prevista als plans d'estudis corresponents).