Actuacions automatizades de la Universitat Pompeu Fabra

  • Identificador clau: ‎96 1a 50 52 c7 a6 a7 9e 0e 68 7f ac 77 ad 8e ae 14 e2 e8 db 
  • Emet el certificat: CN = EC-SectorPublic OU = Serveis Públics de Certificació O = CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA C = ES
  • Identificació del segell: CN = Actuacions automatitzades de la Universitat Pompeu Fabra SERIALNUMBER = Q5850017D G = Pere SN = Torra Pla OU = Secretaria General OU = Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio
  • OU = Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig O = Universitat Pompeu Fabra C = ES
  • Inici i final del període de validesa del certificat: ‎divendres, 16 de juny de ‎2017 13:29:00 - dilluns, 15 de juny de ‎2020 13:29:00
  • Límits d'us del certificat: signatura digital, sense repudi, xifrat de clau, xifrat de dades(f0)
  • Empremta digital del certificat: ‎‎14 ab 69 57 83 64 08 d0 2e 8b 49 35 b9 32 32 79 26 93 58 17 

Actuacions automatitzades del servei de Gestió acadèmica de la UPF


• Identificador clau: 08039cab2d9211171dacfe9e2aad653b
• Emet el certificat: EC-SectorPublic
• Identificació del segell: Actuacions automatitzades del servei de Gestió acadèmica de la UPF
• OU: OU = Serveis Públics de Certificació
• Inici i final del període de validesa del certificat: ‎dimecres, ‎21 ‎d’octubre ‎de ‎2020 13:25:41 ->‎dissabte, ‎21 ‎d’octubre ‎de ‎2023 13:25:41
• Límits d'us del certificat: Prueba su identidad ante un equipo remoto, Protege los mensajes de correo electrónico
• Empremta digital del certificat: 3cd24321ac41e4f29293c27ed8c4393db1155376

Segell electrònic d'actuacions automatitzades del rector


• Identificador clau: 7b6cbb8ade482b3949dc07d7b33ec3df
• Emet el certificat: EC-SectorPublic
• Identificació del segell: Segell electrònic d'actuacions automatitzades del rector
• OU: OU = Serveis Públics de Certificació
• Inici i final del període de validesa del certificat: ‎dijous, ‎3 ‎de juny ‎de ‎2021 12:23:43 -> ‎diumenge, ‎2 ‎de juny ‎de ‎2024 12:23:42
• Límits d'us del certificat: Prueba su identidad ante un equipo remoto, Protege los mensajes de correo electrónico
• Empremta digital del certificat: ea358acc816973414ca36a2e5713a459206d99ea

Còpies autèntiques dels títols universitaris oficials de la Universitat Pompeu Fabra

• Identificador clau: 47e82fc7f91e6220c604b3ef6fa6e2b4
• Emet el certificat: EC-SectorPublic
• Identificació del segell: Còpies autèntiques dels títols universitaris oficials de la Universitat Pompeu Fabra
• OU: OU = Serveis Públics de Certificació
• Inici i final del període de validesa del certificat: ‎dimecres, ‎21 ‎d’octubre ‎de ‎2020 13:26:19 -> ‎dissabte, ‎21 ‎d’octubre ‎de ‎2023 13:26:19
• Límits d'us del certificat: Prueba su identidad ante un equipo remoto, Protege los mensajes de correo electrónico
• Empremta digital del certificat: ee0017dee1ca8de4b8584559f26c221525e3c37f

Serveis Administració Electrònica


Aquest certificat està cedit en exclusiva a l'AOC i per tant no hi tenim accés. Les dades que mostrem més avall són probables però no les podem comprovar
• Identificador clau: 671657EEC1F3DDDB1D756DB53620AA62
• Emet el certificat: EC-SectorPublic
• Identificació del segell: Serveis Administració Electrònica
• OU: OU = Serveis Públics de Certificació
• Inici i final del període de validesa del certificat: 27/04/2021 -> 27/04/2024
• Límits d'us del certificat: ???
• Empremta digital del certificat: ???

Còpies autèntiques de la Universitat Pompeu Fabra

• Identificador clau: 3545dfd870ed2edceeab58d52640b853
• Emet el certificat: EC-SectorPublic
• Identificació del segell: Còpies autèntiques de la Universitat Pompeu Fabra
• OU: OU = Serveis Públics de Certificació
• Inici i final del període de validesa del certificat: ‎dimarts, ‎15 ‎de març ‎de ‎2022 18:42:37 -> ‎diumenge, ‎15 ‎de març ‎de ‎2026 18:42:36
• Límits d'us del certificat: Prueba su identidad ante un equipo remoto, Protege los mensajes de correo electrónico
• Empremta digital del certificat: 76143edc9cfa7eefb6d2b6094c0ebc3f14f00d21