Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'estudis (Modificat pèr acord del Consell de Govern de 16 d'octubre del 2013)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 16 de febrer del 2012)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008)

 

BOE núm. 135, de 7 de juny del 2017 

 

Memòria de verificació (Màster_Gestió de la Immigració_4)

Acords: Acord del Consell de Govern de 16 d'octubre del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica  de 15 d'abril del 2011 i de 16 de febrer del 2012.

Entrada en vigor: curs 2014-2015

 

Memòria de verificació (Màster_Gestió de la Immigració_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 16 de febrer del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Màster_Gestió de la Immigració_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Màster_Gestió de la Immigració_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008, verificat positivament per resolució de 6 d'octubre del 2008 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2009-2010