Benvingut al Servei de Verificació de Documents Electrònics de la Universitat Pompeu Fabra.

Mitjançant el codi segur de verificació (CSV) qualsevol interessat, tercer o entitat pot comprovar l'autenticitat de la documentació electrònica emesa per la Universitat així com les còpies autèntiques dels originals que l'interessat ha presentat per Registre.

 

 

Més informació

On puc trobar el Codi Segur de Verificació (CSV)?

El CSV és un codi alfanumèric que trobareu imprès a la capçalera de cada una de les pàgines del document. El CSV identifica de manera única qualsevol dels documents electrònics emesos per la Universitat.