Si s'ha rebut notificacions electròniques de procediments administratius, des d' aquí es pot accedir amb un sol clic a la pàgina del servei i consultar tot el que està disponible. 

Contacte

seuelectronica@upf.edu