La Normativa reguladora del procediment per a l'autorització dels estudis de postgrau dels centres d'ensenyament superior adscrits a la UPF és aplicable fins el curs 2019-2020.
La Normativa reguladora dels estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra és aplicable a partir del curs 2019-2020.