Curs d'implantació: 2006-2007

  • Pla d'Estudis (Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)
  • Pla d'Estudis (Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009)
  • Pla d'Estudis (Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 31 de gener del 2007)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 8 de novembre del 2006)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006)

 

Pendent de publicació en el BOE

 

Memòria de verificació (Màster_Laboratori d'Anàlisis Clíniques_7)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2011, que modifica els acords del Consell de Govern de 10 de maig i 8 de novembre del 2006, 31 de gener del 2007 i 30 de gener del 2008; i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març i 20 de juliol del 2009.

Entrada en vigor:

 

Memòria de verificació (Màster_Laboratori d'Anàlisis Clíniques_6)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, que modifica els acords del Consell de Govern de 10 de maig i 8 de novembre del 2006, 31 de gener del 2007 i 30 de gener del 2008; i, l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009.

Entrada en vigor: curs 2009-2010

 

Memòria de verificació (Màster_Laboratori d'Anàlisis Clíniques_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009, que modifica els acords del Consell de Govern de 10 de maig i 8 de novembre del 2006, 31 de gener del 2007 i 30 de gener del 2008.

Entrada en vigor: curs 2009-2010

 

Memòria de verificació (Màster_Laboratori d'Anàlisis Clíniques_4)

Acords: Acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008, que modifica els acords del Consell de Govern de 10 de maig i 8 de novembre del 2006 i 31 de gener del 2007.

Entrada en vigor: curs 2008-2009

 

Memòria de verificació (Màster_Laboratori d'Anàlisis Clíniques_3)

Acords: Acord del Consell de Govern de 31 de gener del 2007, que modifica els acords del Consell de Govern de 10 de maig i 8 de novembre del 2006.

Entrada en vigor: curs 2007-2008

 

Memòria de verificació (Màster_Laboratori d'Anàlisis Clíniques_2)

Acords: Acord del Consell de Govern de 8 de novembre del 2006, que modifica l'acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006.

Entrada en vigor: curs 2007-2008

 

Memòria de verificació (Màster_Laboratori d'Anàlisis Clíniques_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006, verificat positivament per resolució de 6 de juliol del 2009 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2006-2007