Règim dels ensenyaments

Normativa acadèmica de màster universitari

Normativa acadèmica de màster universitari
(Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013)

Normes acadèmiques dels màsters oficials

Normes acadèmiques dels màsters oficials
(Acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006, modificat per acords del Consell de Govern de 14 de març i 14 de novembre del 2007 i de 15 de juliol del 2009)

Normativa de permanència

Normativa de permanència
(Acord del Consell Social de 9 de juny del 2016)

Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers

Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers
(Acord del Consell de Govern de 14 de juliol del 2005)

Plans d'estudis