Curs d'implantació: 2006-2007

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 25 de maig del 2010)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 30 de gener del 2008)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord del Consell de Govern de 31 de gener del 2007)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de del Consell de Govern de 8 de novembre del 2006)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006)

 

Pendent de publicació al BOE

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca Biomèdica_9)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica els acords del Consell de Govern de 10 de maig i de 8 de novembre del 2006, i de 31 de gener del 2007, i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 30 de gener del 2008, de 3 de març i 20 de juliol del 2009, de 25 de maig del 2010, i de 17 de gener del 2012.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca Biomèdica_8)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012, que modifica els acords del Consell de Govern de 10 de maig i de 8 de novembre del 2006, i de 31 de gener del 2007, i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 30 de gener del 2008, de 3 de març i 20 de juliol del 2009, i de 25 de maig del 2010.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca Biomèdica_7)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010, que modifica els acords del Consell de Govern de 10 de maig i de 8 de novembre del 2006, i de 31 de gener del 2007, i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 30 de gener del 2008, i de 3 de març i 20 de juliol del 2009.

Entrada en vigor: curs 2010-2011

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca Biomèdica_6)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, que modifica els acords del Consell de Govern de 10 de maig i de 8 de novembre del 2006, i de 31 de gener del 2007, i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 30 de gener del 2008 i de 3 de març del 2009.

Entrada en vigor: curs 2009-2010

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca Biomèdica_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009, que modifica els acords del Consell de Govern de 10 de maig i de 8 de novembre del 2006, i de 31 de gener del 2007, i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 30 de gener del 2008.

Entrada en vigor: curs 2009-2010

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca Biomèdica_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 30 de gener del 2008, que modifica els acords del Consell de Govern de 10 de maig i de 8 de novembre del 2006, i de 31 de gener del 2007.

Entrada en vigor: curs 2008-2009

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca Biomèdica_3)

Acords: Acord del Consell de Govern de 31 de gener del 2007, que modifica els acords del Consell de Govern de 10 de maig i 8 de novembre del 2006.

Entrada en vigor: curs 2007-2008

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca Biomèdica_2)

Acords: Acord del Consell de Govern de 8 de novembre del 2006, que modifica l'acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006.

Entrada en vigor: curs 2007-2008

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca Biomèdica_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006, verificat positivament per resolució de 6 de juliol del 2009 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2006-2007