Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008)

 

Pendent de publicació al BOE

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca en Ciència Política_Govern Comparat_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012, que modifica els acords del consell de govern de 6 d'octubre del 2008 i de 2 de març del 2011, i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca en Ciència Política_Govern Comparat_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011, que modifica els acords del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008 i de 2 de març del 2011. 

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca en Ciència Política_Govern Comparat_2)

Acords: Acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008.

Entrada en vigor: curs 2011-2012 

 

Memòria de verificació (Màster_Recerca en Ciència Política_Govern Comparat_1)
Acords: Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2008, verificat positivament per resolució de 30 de juny del 2009 del Consell d'Universitats. 

Entrada en vigor: curs 2009-2010