Curs d'implantació: 2007-2008

  • Pla d'Estudis (Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de juliol del 2011)
  • Pla d'Estudis (Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009)
  • Pla d'Estudis (Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009)
  • Pla d'Estudis (Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 3 d'octubre del 2007)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007)

 

Pendent de publicació en el BOE

 

Memòria de verificació (Màster_Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius_6)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de juliol del 2011, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i 3 d'octubre del 2007 i els acords de la Comissió d'ordenació Acadèmica de 3 de març, 26 de maig i 20 de juliol del 2009.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Màster_Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i 3 d'octubre del 2007 i els acords de la Comissió d'ordenació Acadèmica de 3 de març i 26 de maig del 2009.

Entrada en vigor: curs 2009-2010

 

Memòria de verificació (Màster_Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i 3 d'octubre del 2007 i l'acord de la Comissió d'ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009.

Entrada en vigor: curs 2009-2010

 

Memòria de verificació (Màster_Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i 3 d'octubre del 2007.

Entrada en vigor: curs 2009-2010

 

Memòria de verificació (Màster_Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius_2)

Acords: Acord del Consell de Govern de 3 d'octubre del 2007, que modifica l'acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007.

Entrada en vigor: curs 2007-2008

 

Memòria de verificació (Màster_Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007, verificat positivament per resolució de 30 de juny del 2009 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2007-2008