Curs d'implantació: 2010-2011

  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 5 de febrer del 2013)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell dede Govern de 15 de juliol del 2009)

 

BOE núm. 135, de 7 de juny del 2017

 

Memòria de verificació (Màster_Estudis Xinesos_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 5 de febrer del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011 i d'11 de juliol del 2012.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2013-2014

 

Memòria de verificació (Màster_Estudis Xinesos_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2012-2013

 

Memòria de verificació (Màster_Estudis Xinesos_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2011-2012

 

Memòria de verificació (Màster_Estudis Xinesos_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009, verificat positivament per resolució de 28 de gener del 2010 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2010-2011