Curs d'implantació: 2008-2009

  • Pla d'estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011)
  • Pla d'estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010)
  • Pla d'estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009)
  • Pla d'estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008)

 

Pendent de publicació al BOE

 

 

Memòria de verificació (Màster_Creació Literària_6)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de18 de gener del 2011, que modifica l'Acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març, de 26 de maig i de 20 de juliol del 2009, i de 24 de febrer del 2010.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2011-2012

 

 

Memòria de verificació (Màster_Creació Literària_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010, que modifica l'Acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març, de 26 de maig i de 20 de juliol del 2009.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2010-2011

 

 

Memòria de verificació (Màster_Creació Literària_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, que modifica l'Acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març i de 26 de maig del 2009.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2009-2010

 

 

Memòria de verificació (Màster_Creació Literària_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009, que modifica l'Acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008 i l'Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2009-2010

 

 

Memòria de verificació (Màster_Creació Literària_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 3 de març del 2009, que modifica l'Acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2009-2010

 

 

Memòria de verificació (Màster_Creació Literària_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 7 de maig del 2008, verificat positivament per resolució de 7 de maig del 2008 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs acadèmic 2008-2009