Curs d'implantació: 2007-2008

  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de juliol del 2011)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009)
  • Pla d'estudis (Modificat per acord del Consell de Govern de 3 d'octubre del 2007)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007)

 

Pendent de publicació al BOE

 

Memòria de verificació_Màster Avançat en Ciències Jurídiques_9

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 11 de juliol del 2012, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i 3 d'octubre del 2007 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009, 24 de febrer i 25 de maig del 2010, 15 d'abril i 26 de juliol del 2011, i 11 de juliol del 2012.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació_Màster Avançat en Ciències Jurídiques_8

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 11 de juliol del 2012, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i 3 d'octubre del 2007 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009, 24 de febrer i 25 de maig del 2010, i 15 d'abril i 26 de juliol del 2011.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació_Màster Avançat en Ciències Jurídiques_7

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de juliol del 2011, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i 3 d'octubre del 2007 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009, 24 de febrer i 25 de maig del 2010 i 15 d'abril del 2011.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació_Màster Avançat en Ciències Jurídiques_6

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i 3 d'octubre del 2007 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009, 24 de febrer i 25 de maig del 2010.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació_Màster Avançat en Ciències Jurídiques_5

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i 3 d'octubre del 2007 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009 i 24 de febrer del 2010.

Entrada en vigor: curs 2010-2011

 

Memòria de verificació_Màster Avançat en Ciències Jurídiques_4

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i 3 d'octubre del 2007 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009.

Entrada en vigor: curs 2010-2011

 

Memòria de verificació_Màster Avançat en Ciències Jurídiques_3

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de maig del 2009, que modifica els acords del Consell de Govern de 14 de març i 3 d'octubre del 2007.

Entrada en vigor: curs 2009-2010

 

Memòria de verificació_Màster Avançat en Ciències Jurídiques_2

Acords: Acord del Consell de Govern de 3 d'octubre del 2007, que modifica l'acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007.

Entrada en vigor: curs 2007-2008

 

Memòria de verificació_Màster Avançat en Ciències Jurídiques_1

Acords: Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007, verificat positivament per resolució de data 30 de juliol del 2009 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2007-2008