Acord de la Junta de Govern de 20 de març del 2002, modificat per acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2002

1. Els estudiants que accedeixin al segon cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra han de cursar 42 crèdits com a substitució de les matèries d'Economia i Administració Direcció i d'Empreses amb continguts equivalents que ja han cursat a la diplomatura, sens perjudici que puguin sol·licitar-ne també la convalidació.

2. Els estudiants que accedeixin al segon cicle de les llicenciatures en Administració i Direcció d'Empreses procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials d'altres universitats han de cursar un mínim de 24 crèdits com a substitució de les matèries d'Economia i Administració i Direcció d'Empreses amb continguts equivalents que ja han cursat a la diplomatura, sens perjudici que puguin sol·licitar-ne també la convalidació. En cas que obtinguin la convalidació de més de 24 crèdits -fins a un màxim de 42 de crèdits-, hauran de cursar la xifra de crèdits corresponent com a crèdits de substitució.

3. Els estudiants que accedeixin al segon cicle de la llicenciatura en Economia procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra han de cursar 36 crèdits com a substitució de les matèries d'Economia i Administració Direcció i d'Empreses amb continguts equivalents que ja han cursat a la diplomatura, sens perjudici que puguin sol·licitar-ne també la convalidació.

4. Els estudiants que accedeixin al segon cicle de la llicenciatura en Economia procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials d'altres universitats han de cursar un mínim de 18 crèdits com a substitució de les matèries d'Economia amb continguts equivalents que ja han cursat a la diplomatura, sens perjudici que puguin sol·licitar-ne també la convalidació. En cas que obtinguin la convalidació de més de 18 crèdits -fins a un màxim de 36 de crèdits-, hauran de cursar la xifra de crèdits corresponent com a crèdits de substitució.

5. Els crèdits de substitució podran correspondre a qualsevol assignatura optativa del pla d'estudis d'Economia o d'Administració i Direcció d'Empreses segons correspongui sense necessitat d'haver d'estar vinculada a cap perfil.

6. Aquestes normes entren en vigor per a l'accés i matriculació del curs 2002-03.