Per a més informació podeu consultar els reglaments dels centres

Admissió d'estudiants, convalidacions, simultaneïtat d'estudis i reincorporació a la UPF

Normativa d'admissió d'estudiants, reconeixement de valor acadèmic d'estudis, simultaneïtat d'estudis i reincorporació a la Universitat Pompeu Fabra
(Acord de la Junta de Govern de 17 de maig del 2000, modificada per acords del Consell de Govern de 2 de maig del 2007, de 18 de juliol del 2007 i de 3 d'octubre del 2007 i de 3 de març del 2010)


Accés i complements de formació / Adaptació de les llicenciatures als graus

Llicenciatura en Biologia

Taula d'adaptació de la llicenciatura en Biologia al grau en Biologia Humana (pdf)
(Acord del Consell de Govern d'1 d'abril del 2009, modificat per acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener i d'1 de març del 2011)

Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració

Normativa d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració
(Acord de la Junta de Govern d'11 de juny de 1997)

Complements de formació del segon cicle de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració
(Acord de la Junta de Govern d'11 de juny de 1997)

Taula d'adaptació de la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració al grau en Ciències Polítiques i de l'Administració (pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 d'abril del 2011)

Llicenciatura en Dret

Taula d'adaptació de la llicenciatura en Dret al grau en Dret (pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)

Llicenciatura en Lingüística

Normativa d'accés i complements de formació per a la llicenciatura de segon cicle en Lingüística 
Acord del Consell de Govern de 29 de maig del 2003

Llicenciatura en Traducció i Interpretació

Normes d'accés al primer cicle de la llicenciatura en Traducció i Interpretació
Acord de la Junta de Govern d'11 de juny de 1997, modificat per acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007 pel que fa a les Proves d'Aptitud Personal de llengua B (Alemany)

Normativa d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Traducció i Interpretació
(Acord de la Junta de Govern d'11 de juny de 1997)

Programa d'estudis simultanis de Traducció i Interpretació i Lingüística
(Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2004, modificat per acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006)

Taula d'adaptació de la llicenciatura en Traducció i Interpretació al grau en Traducció i Interpretació (pdf)
(Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificat per acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010, de 17 de gener del 2012 i de 8 de maig del 2012)

Llicenciatura en Economia

Normativa d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Economia
(Acord del Consell de Govern de 5 de maig del 2004)

Compliment de càrrega lectiva del segon cicle de les llicenciatures en Administració i Direcció d'Empreses i en Economia per als estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials
(Acord de la Junta de Govern de 20 de març del 2002, modificat per acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2002)

Compliment de la càrrega lectiva del segon cicle de la llicenciatura en Economia per als estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials
(Acord de la Junta de Govern de 4 de juliol del 2000)

Taula d'adaptació de la llicenciatura en Economia al grau en Economia (pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses

Normativa d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
(Acord del Consell de Govern de 5 de maig del 2004)

Compliment de la càrrega lectiva del segon cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció d'empreses per als estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials (fins el curs 2001-02)
(Acord de la Junta de Govern de 4 de juliol del 2000)

Compliment de càrrega lectiva del segon cicle de les llicenciatures en Administració i Direcció d'Empreses i en Economia per als estudiants procedents de la diplomatura en Ciències Empresarials
(Acord de la Junta de Govern de 20 de març del 2002, modificat per acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2002)

Taula d'adaptació de la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses al grau en Administració i Direcció d'Empreses (pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)

Programa combinat ADE-ECO

Normes per a l'admissió en le programa de segona llicenciatura en Economia i en Administració i Direcció d'Empreses
(Acord de la Junta de Govern de 20 de març del 2002)

Llicenciatura en Periodisme

Normativa d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Periodisme
(Acord de la Junta de Govern de 13 de desembre del 2006, modificat per acord del Consell de Govern d'1 d'abril del 2009)

Complements de formació del pla d'estudis del segon cicle de Periodisme
(Acord de la Comissió Gestora de 23 de juny de 1992)

Taula d'adaptació de la llicenciatura en Periodisme al grau en Periodisme (pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009)

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual

Normativa d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Comunicació Audiovisual i d'aprovació dels complements de formació
(Acord de la Junta de Govern de 4 d'abril del 2001, modificat per acord del Consell de Govern de 18 de febrer del 2003)

Taula d'adaptació de la llicenciatura en Comunicació Audiovisual al grau en Comunicació Audiovisual 
(Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008)

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques

Normativa d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques
(Acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007)

Taula d'adaptació de la llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques al grau en Publicitat i Relacions Públiques (pdf)
(Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008)

Llicenciatura en Humanitats

Normativa d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Humanitats
(Acord de la Junta de Govern de 4 d'abril del 2001)

Complements de formació de segon cicle de la llicenciatura en Humanitats
(Acord de la Junta de Govern de 4 de febrer de 1998, modificat per acord del Consell de Govern de 21 de gener del 2004)

Taula d'adaptació de la llicenciatura en Humanitats al grau en Humanitats (pdf)
(Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 modificat per acord la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010)

Llicenciatura en Estudis d'Àsia Oriental

Normativa d'accés al segon cicle de la llicenciatura en Estudis d'Àsia Oriental
Acord del Consell de Govern de 5 de maig del 2004

Enginyeria en Informàtica

Normativa d'accés al segon cicle de l'enginyeria en Informàtica
(Acord de la Junta de Govern de 25 d'abril del 2001)

Taula d'adaptació de l'enginyeria en Informàtica al grau en enginyeria en Informàtica (pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009)

Enginyeria de Telecomunicació

Normativa d'accés al segon cicle dels estudis d'Enginyeria de Telecomunicació
(Acord del Consell de Govern de 17 de març del 2004)

Nomativa de compliment de la càrrega lectiva de l'Enginyeria en Telecomunicació
(Acord del Consell de Govern de 5 de maig del 2004)

Taula d'adaptació de l'enginyeria de Telecomunicació al grau en enginyeria en Telemàtica (pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009 i de 26 de juliol del 2011)

Taula d'adaptació de l'enginyeria de Telecomunicació al grau en enginyeria en Sistemes Audiovisuals (pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009)

Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes

Taula d'adaptació de l'enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes al grau en enginyeria en Informàtica (pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificada per acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009 i de 18 de gener del 2011)

Enginyeria tècnica de Telecomunicació (especialitat Telemàtica)

Taula d'adaptació de l'enginyeria tècnica de Telecomunicació (especialitat Telemàtica) al grau en enginyeria en Telemàtica(pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009)

Taula d'adaptació de l'enginyeria tècnica de Telecomunicació (especialitat Telemàtica) al grau en enginyeria en Sistemes Audiovisuals (pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de novembre del 2009)

Llicenciatura en Ciències del Treball

Normativa d'accés a la llicenciatura en Ciències del Treball (segon cicle)
(Acord de la Junta de Govern de 4 de desembre del 2001, modificat per Acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010)

Complements de formació de la llicenciatura de Ciències del Treball (segon cicle)
(Acord del Consell de Govern de 13 d'abril del 2005)

Diplomatura en Ciències Empresarials

Normes d'admissió a la diplomatura en Ciències Empresarials havent completat els tres primers cursos del Graduat Superior en Comerç Internacional organitzat per l'Escola Superior de Comerç Internacional.
(Acord de la Junta de Govern de 14 de maig del 2002)

Requisits per a l'admissió a la diplomatura en Ciències Empresarials dels estudiants procedents del Graduat Superior en Comerç Internacional.
(Acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2002)

Taula d'adaptació de la diplomatura en Ciències Empresarials al grau en Ciències Empresarials (pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 4 d'octubre del 2010)

Diplomatura en Relacions Laborals

Taula d'adaptació de la diplomatura en Relacions Laborals al grau en Relacions Laborals (pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011)

Doble diplomatura en Ciències Empresarials i en Relacions Laborals

Normes d'admissió en el programa d'estudis conjunt de doble diplomatura en Ciències Empresarials i en Relacions Laborals
(Acord de la Junta de Govern de 25 d'abril del 2001, modificat per acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2002)

Graduat Superior en Disseny (Elisava, Escola Superior de Disseny)

Normativa per a l'accés al segon cicle del Graduat Superior en Disseny 
(Acord del Consell de Govern de 29 de maig del 2003)

Taules d'adaptació del Graduat Superior en Disseny (plans d'estudis 1995 i 2001) i el Grau en Disseny (pdf)
(Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012)

Diplomatura en Ciències Empresarials (Escola Universitària del Maresme)

Diplomatures en Ciències Empresarials i en Turisme 
(Acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2007)

Graduat Superior en Comer Internacional (Escola Superior de Comerç Internacional) (Vegeu: Normes acadèmiques de l'Escola Superior de Comerç Internacional)

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (Escola Superior de Comerç Internacional) (Vegeu: Normes acadèmiques de l'Escola Superior de Comerç Internacional)


Extinció de plans d'estudis

Normativa sobre l'extinció dels plans d'ensenyaments estructurats d'acord amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre
(Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2009, modificat per acords del Consell de Govern de 12 de maig del 2010 i 6 de febrer del 2013)


Crèdits de lliure elecció

Criteris per a l'elaboració del programa especial de crèdits de lliure configuració
(Acord de la Comissió Gestora de 23 de juny de 1992, modificat per acord de la Comissió Gestora de 12 de maig de 1994 i de la Junta de Govern d'1 de juny de 1995)

Normes de règim acadèmic de matriculació dels crèdits de lliure elecció
(Acords de la Comissió Gestora de 3 de novembre de 1992 i de 19 de gener de 1993, modificat per acord de 20 de febrer del 2002)

Normes d'assignació de places d'assignatures del programa de crèdits de lliure elecció
(Acord de la Comissió Gestora de 26 de maig de 1993)

Normes sobre la consideració d'estudis previs per a l'aplicació de crèdits de lliure elecció pels ensenyaments estructurats d'acord amb el reial decret 1497/1987
(Acord de la Junta de Govern de 17 de juliol de 1996, modificat per acord de la Junta de Govern de 25 de juliol del 2000, modificat per acord del Consell de Govern de 17 de desembre del 2003)

Normes acadèmiques de compliment de la càrrega lectiva corresponent als crèdits de lliure elecció
(Acord de la Junta de Govern de 8 de març de 1995, modificat per acords de la Junta de Govern de 5 de juliol de 1995, 17 de juliol de 1996 i de 21 de juliol de 1999)

Normativa acadèmica per a la superació i el reconeixement d'idiomes a la UPF
(Acord del Consell de Govern de 3 d'octubre del 2007, modificat per acord del Consell de Govern de 5 de març del 2008)

Normativa per al reconeixement d'activitats socioacadèmiques com a crèdits de lliure elecció
(Acord del Consell de Govern de 14 de novembre del 2007)

Normativa de reconeixement de crèdits de lliure elecció entre cicles formatius de grau superior (CFGS) i estudis universitaris
(Acord del Consell de Govern de 9 d'abril del 2008)

Exàmens

Normativa d'exàmens finals
(Acord del Consell de Govern de 6 d'octubre del 2004)


Matrícula

Vegeu: Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de matriculació en ensenyaments oficials.

Normativa acadèmica d'obligatorietat de matrícula de la totalitat de les assignatures de primer curs o de primer any de segon cicle
(Acord de la Comissió Gestora de 15 de juliol de 1992)

Norma acadèmica d'anul·lació d'assignatura
(Acord de la Comissió Gestora de 17 de març de 1993, modificat per acord de la Junta de Govern d'11 de juny de 1997 i modificat per acord de la Junta de Govern de 20 de febrer del 2002)

Norma acadèmica sobre l'establiment d'un mínim d'estudiants matriculats per impartir una assignatura
(Acord de la Comissió Gestora de 12 de maig de 1994)


Permanència

Normativa de permanència 
(Acord del Consell Social de 17 de setembre de 1998, modificat per acord de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 8 de novembre del 2001)
(Vegeu també acord de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 19 de febrer del 2007)


Pràctiques

Normativa reguladora dels convenis per a la realització de pràctiques de formació previstes als plans d'estudis de la UPF
(Acord de la Comissió Gestora de 26 de maig de 1993)

Regulació d'avaluació i qualificació de les pràctiques dels estudiants en el marc del pla d'estudis
(Acord de la Comissió Gestora de 26 de maig de 1993)


Premis

Normativa del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis de la Universitat Pompeu Fabra 


Programes d'intercanvi

Acord de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 19 de febrer del 2007

Normativa de Mobilitat d'Estudiants de Grau de la Universitat Pompeu Fabra, sens perjudici d'allò que estableix la disposició transitòria de l'esmentada normativa, que preveu que els estudiants matriculats en els ensenyaments regulats pel Reial Decret 1497/87, mantindran el règim de reconeixement de crèdits previst per la normativa anterior i els seus plans d'estudis:

Normes de funcionament del programa ERASMUS a la Universitat Pompeu Fabra
(Acord de la Comissió Gestora de 13 de juliol de 1993, modificat per acord de 12 de maig de 1994)

Normes de reconeixement o d'equiparació d'assignatures d'intercanvi i ERASMUS
(Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2007)

Criteris per a la regulació i l'evaluació  de les estades d'estudiants de primer cicle de la llicenciatura en Traducció i Interpretació en universitats estrangeres
(Acord del Consell de Govern d'11 de juny de 1997)


Centres adscrits

Normes acadèmiques de l'Escola Superior de Comerç Internacional
(Acord del Consell de Govern de 14 de novembre del 2007)