Curs d'implantació: 2010-2011

  • Pla d'Estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 27 de març del 2015)
  • Pla d'Estudis (Modificat per Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011)
  • Pla d'Estudis (Modificat per Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern d'11 de novembre del 2009).

 

BOE núm. 312, de 27 de desembre del 2016

 

Memòria de verificació (Grau_Administració i Gestió de la Innovació)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 27 de març del 2015, que modifica els acords del Consell de Govern d'11 de novembre del 2009 i d'11 de maig del 2011, i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011.

Entrada en vigor: curs 2015-2016

 

Memòria de verificació (Grau_Administració i Gestió de la Innovació_3)

Acords: Acord del Consell de Govern d'11 de maig del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern d'11 de novembre del 2009 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Administració i Gestió de la Innovació_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern d'11 de novembre del 2009.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Administració i Gestió de la Innovació_1)

Acords: Acord del Consell de Govern d'11 de novembre del 2009, verificat positivament per resolució de 2 de juliol del 2010 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: curs 2010-2011