Centres integrats

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Dobles graus:

 • Doble Grau en Dret i en Administració i Direcció d'Empreses/Economia
 • Doble Grau en Dret i en Economia
 • Doble Grau en Administració d'Empreses i en Turisme i Gestió del Lleure

​Doble titulació:

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

Estudis simultanis:
 • Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
  (Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013)

Facultat de Comunicació

 Estudis simultanis:

 • Programa d'estudis simultanis del Grau en Humanitats amb el Grau en Periodisme (itinerari Humanitats) i del Grau en Periodisme (itinerari Humanitats) amb el Grau en Humanitats
  (Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013)

Facultat de Dret

Dobles graus: 

 • Doble Grau en Dret i en Administració i Direcció d'Empreses/Economia
 • Doble Grau en Dret i en Economia
 • Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret

 Estudis simultanis:

 • Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
  (Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013)
 • Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Criminologia i Polítiques de Prevenció
  (Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, modificat per Acord del Consell de Govern d'1 de febrer del 2012)
 • Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals
  (Acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, modificat per acordc del Consell de Govern d'1 de febrer del 2012 i de 16 d'octubre del 2013)

Facultat d'Humanitats

 Estudis simultanis:
 • Programa d'estudis simultanis del Grau en Humanitats amb el Grau en Periodisme (itinerari Humanitats) i del Grau en Periodisme (itinerari Humanitats) amb el Grau en Humanitats
  (Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013)

Facultat de Traducció i Interpretació

Dobles grau:

 • Doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades
  (Acord del Consell de Govern de 13 d'abril del 2016)

Escola d'Enginyeria

Estudis simultanis:

 • Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Enginyeria en Informàtica, Grau en Enginyeria Telemàtica i Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals
  (Acord del Consell de Govern de 17 de novembre del 2010)

 

Centres docents d'ensenyament superior adscrits

ELISAVA Escola Superior de Disseny

      Estudis simultanis:
 • Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Disseny i Grau en Enginyeria del Disseny 
  (Acord del Consell de Govern d'1 de febrer del 2012)

Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus

Escola Superior de Comerç Internacional

Escola Superior d'Infermeria del Mar

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus

Dobles graus: 

 • Doble Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació i Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals
 • Doble Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació i Turisme i Gestió del Lleure

 

Escola Superior Politècnica Tecnocampus 

Estudis simultanis:

 • Programa d'estudis simultanis del grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica i del grau en Enginyeria Mecànica
   (Acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015)
 • Programa d'estudis simultanis entre el grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica amb el grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
  (Acord del Consell de Govern de 17 de febrer del 2016)
 • Programa d'estudis simultanis del grau en Mitjans Audiovisuals i del grau en Disseny i Producció de Videojocs
  (Acord del Consell de Govern de 13 d'abril del 2016)
 • Programa d'estudis simultanis Grau en Enginyeria Informàtica de gestió i sistemes d'informació / Grau en Enginyeria-Electrònica Industrial i Automàtica
  (Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2016)  

Dobles graus:

 •  Doble Grau en Enginyeria en Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació i Grau en Disseny i Producció de Videojoc
  (Acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015)