Curs d'implantació: 2012-2013
  • Pla d'estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 23 de juliol del 2014)
  • Pla d'estudis (Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre del 2011)
 
BOE núm. 312, de 27 de desembre del 2016
 
Memòria de verificació (Grau_Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 23 de juliol del 2014, que modifica l'acord del Consell de Govern de 19 d'octubre del 2011.

Entrada en vigor: curs 2014-2015

 
Memòria de verificació (Grau_Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 19 d'octubre del 2011, verificat positivament per resolució de 19 de setembre del 2012 del Consell d'Universitats.

Entrada en vigor: 2012-2013