Curs d'implantació: curs 2009-2010

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de juliol del 2011)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 de juny del 2011)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 4 d'octubre del 2010)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008)

 

BOE núm. 85, de 9 d'abril del 2013                                                                                                                                                          

 

Memòria de verificació (Grau_Criminologia i Polítiques de Prevenció_6)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 4 d'octubre del 2010, 18 de gener, 15 de juny i 26 de juliol del 2011.      

Entrada en vigor: curs  2011-2012                         

 

Memòria de verificació (Grau_Criminologia i Polítiques de Prevenció_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de juliol del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 4 d'octubre del 2010, 18 de gener i 15 de juny del 2011. 

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Criminologia i Polítiques de Prevenció_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 de juny del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 4 d'octubre del 2010 i 18 de gener del 2011. 

Entrada en vigor: curs 2011-2012                   

 

Memòria de verificació (Grau_Criminologia i Polítiques de Prevenció_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica  de 4 d'octubre del 2010.      

Entrada en vigor: curs 2011-2012    

 

Memòria de verificació (Grau_Criminologia i Polítiques de Prevenció_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 4 d'octubre del 2010, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.     

Entrada en vigor: curs 2010-2011                      

 

Memòria de verificació (Grau_Criminologia i Polítiques de Prevenció_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, verificat positivament per resolució de 21 de setembre del 2009 del Consell d'Universitats       

Entrada en vigor: curs 2009-2010