Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 5 de febrer del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 16 de febrer del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 de juny del 2011)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008)

 

BOE núm. 85, de 9 d'abril del 2013

 

Memòria de verificació (Grau_Dret_7)

Acords: Acord  de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener i 15 de juny del 2011, 17 de gener i 16 de febrer del 2012, i 5 de febrer del 2013.

Entrada en vigor: curs 2013-2014 

 

Memòria de verificació (Grau_Dret_6)

Acords: Acord  de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 5 de febrer del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener i 15 de juny del 2011, i 17 de gener i 16 de febrer del 2012.

Entrada en vigor: curs 2013-2014 

 

Memòria de verificació (Grau_Dret_5)

Acords: Acord  de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 16 de febrer del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener i 15 de juny del 2011 i 17 de gener del 2012.

Entrada en vigor: curs 2011-2012   

 

Memòria de verificació (Grau_Dret_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener i 15 de juny del 2011. 

Entrada en vigor: curs 2011-2012  

 

Memòria de verificació (Grau_Dret_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 15 de juny del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener.

Entrada en vigor: curs 2011-2012 

 

Memòria de verificació (Grau_Dret_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008      

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Dret_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, verificat positivament per resolució de 14 de maig del 2009 del Consell d'Universitats   

Entrada en vigor: curs 2009-2010