Curs d'implantació: 2011-2012

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord del Consell de Govern de 14 d'octubre del 2015)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 7 de juliol del 2015)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 23 de juliol del 2014)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 28 de gener del 2014)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2011)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009)

 

BOE núm. 312, de 27 de desembre del 216

 

Memòria d'acreditació (Grau_Enginyeria_Biomèdica_8) 

Acords: Acord del Consell de Govern de 14 d'octubre del 2015, que modifica l'acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març, 11 de juliol del 2011, 17 de juliol del 2013, 28 de gener i 23 de juliol del 2014 i 7 de juliol del 2015.

Entrada en vigor: curs 2016-2017

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Biomèdica_7)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 7 de juliol del 2015, que modifica l'acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març, 11 de juliol del 2011, 17 de juliol del 2013 i 28 de gener i 23 de juliol del 2014.

Entrada en vigor: curs 2015-2016

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Biomèdica_6)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 23 de juliol del 2014, que modifica l'acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març, 11 de juliol del 2011, 17 de juliol del 2013 i 28 de gener del 2014.

Entrada en vigor: curs 2014-2015

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Biomèdica_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 28 de gener del 2014, que modifica l'acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març, 11 de juliol del 2011 i 17 de juliol del 2013.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Biomèdica_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març i 11 de juliol del 2011.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Biomèdica_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Biomèdica_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009.        

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Biomèdica_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009, verificat positivament per resolució del Consell d'Universitats de 30 de juliol del 2010.   

Entrada en vigor: curs 2011-2012