Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord del Consell de Govern de 14 d'octubre del 2015)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 22 de maig del 2014)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 28 de gener del 2014)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 8 de maig del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 16 de febrer del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de novembre del 2010 )
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008)

 

BOE núm. 85, de 9 d'abril del 2013

 

Memòria d'acreditació (Grau_Enginyeria_Sistemes_Audiovisuals_9)

Acords: Acord del Consell de Govern de 14 d'octubre del 2015, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i per acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de novembre del 2010, 17 de gener, 16 de febrer i 8 de maig del 2012, 17 de juliol del 2013, i 28 de gener i 22 de maig del 2014.

Entrada en vigor: curs 2016-2017

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Sistemes_Audiovisuals_8) 

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 22 de maig del 2014, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i per acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de novembre del 2010 i 17 de gener, 16 de febrer i 8 de maig del 2012, 17 de juliol del 2013 i 28 de gener del 2014.

Entrada en vigor: curs 2014-2015

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Sistemes_Audiovisuals_7) 

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 28 de gener del 2014,que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i per acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de novembre del 2010 i 17 de gener, 16 de febrer i 8 de maig del 2012, i 17 de juliol del 2013.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Sistemes_Audiovisuals_6) 

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i per acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de novembre del 2010 i 17 de gener, 16 de febrer i 8 de maig del 2012. 

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Sistemes_Audiovisuals_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 8 de maig del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i per acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de novembre del 2010 i 17 de gener i 16 de febrer del 2012. 

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Sistemes_Audiovisuals_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 16 de febrer del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de novembre del 2010 i de 17 de gener del 2012.  

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Sistemes_Audiovisuals_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i l'acord  de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de novembre del 2010. 

Entrada en vigor: curs 2012-2013  

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Sistemes_Audiovisuals_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de novembre del 2010, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Sistemes_Audiovisuals_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, verificat positivament per resolució del Consell d'Universitats de 3 de juliol del 2009.     

Entrada en vigor: curs 2009-2010