Curs d'implantació: 2009-2010

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 8 del maig del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 16 de febrer del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de juliol del 2011)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008)

 

BOE núm. 85, de 9 d'abril del 2013

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Telemàtica_6) 

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de juliol del 2011 i 17 de gener, 16 de febrer del 2012 i 8 del maig del 2012.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Telemàtica_5) 

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 8 del maig del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de juliol del 2011 i 17 de gener i 16 de febrer del 2012. 

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Telemàtica_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 16 de febrer del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de juliol del 2011 i 17 de gener del 2012.  

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Telemàtica_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de gener del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de juliol del 2011.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Telemàtica_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 26 de juliol del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008.      

Entrada en vigor: curs 2011-2012 

 

Memòria de verificació (Grau_Enginyeria_Telemàtica_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, verificat positivament per resolució del Consell d'Universitats de 3 de juliol del 2009.     

Entrada en vigor: curs 2009-2010