Curs d'implantació: 2008-2009

  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 12 de desembre del 2014)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 23 de juliol del 2014)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 8 de maig del 2012)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010)
  • Pla d'Estudis (Modificat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010)
  • Pla d'Estudis (Acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008)

 

BOE núm. 313, de 28 de desembre del 2016

 

Memòria de verificació (Grau_Publicitat i Relacions Públiques_9)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 12 de desembre del 2014, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer i 25 de maig del 2010, 1 de març del 2011, 8 de maig i 11 de juliol del 2012, 17 de juliol del 2013 i 23 de juliol del 2014.

Entrada en vigor: curs 2015-2016

 

Memòria de verificació (Grau_Publicitat i Relacions Públiques_8

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 23 de juliol del 2014, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer i 25 de maig del 2010, 1 de març del 2011, 8 de maig i 11 de juliol del 2012 i 17 de juliol del 2013.

Entrada en vigor: curs 2014-2015

 

Memòria de verificació (Grau_Publicitat i Relacions Públiques_7)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 17 de juliol del 2013, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer i 25 de maig del 2010, 1 de març del 2011, 8 de maig  i 11 de juliol del 2012.

Entrada en vigor: curs 2013-2014

 

Memòria de verificació (Grau_Publicitat i Relacions Públiques_6)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'11 de juliol del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer i 25 de maig del 2010,  d'1 de març del 2011 i de 8 de maig del 2012.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Publicitat i Relacions Públiques_5)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 8 de maig del 2012, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer i 25 de maig del 2010 i d'1 de març del 2011.

Entrada en vigor: curs 2012-2013

 

Memòria de verificació (Grau_Publicitat i Relacions Públiques_4)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica d'1 de març del 2011, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008 i els acords de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer i 25 de maig del 2010.

Entrada en vigor: curs 2011-2012

 

Memòria de verificació (Grau_Publicitat i Relacions Públiques_3)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 25 de maig del 2010, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008 i l'acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010.

Entrada en vigor: curs 2010-2011

 

Memòria de verificació (Grau_Publicitat i Relacions Públiques_2)

Acords: Acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 24 de febrer del 2010, que modifica l'acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008. 

Entrada en vigor: curs 2010-2011

 

Memòria de verificació (Grau_Publicitat i Relacions Públiques_1)

Acords: Acord del Consell de Govern de 30 de gener del 2008, verificat positivament per resolució de 14 de maig del 2009 del Consell d'Universitats.  

Entrada en vigor: curs 2008-2009